9 criterii de selecție a unui teren pentru un parc fotovoltaic

Teren pentru un parc fotovoltaic

Care sunt criteriile de selecție a unui teren pentru un parc fotovoltaic?

1. Fiind proiecte extinse, de obicei sunt necesare suprafețe mari, de la câteva ha la maxim 50 ha.

2. Sunt preferate terenurile plane, lipsite de vegetație abundentă, la care se poate asigura un acces facil.

3. Nu trebuie să existe surse importante de obstruare a luminii, care ar putea umbri panourile, cum sunt pădurile, munții.

4. Proximitatea față de un oraș și infrastructura drumurilor ușurează mententanța ulterioară.

5. Un teren pentru un parc fotovoltaic nu trebuie să fie situat în interiorul sau în apropierea ariilor protejate (site-uri  Natura 2000).

6. Un teren pentru un parc fotovoltaic nu trebuie să fie situat într-o zonă de deplasare a carnivorelor sau ierbivorelor sau, dacă e cazul, va fi prevăzut și un culoar de trecere.

7. Un factor ce trebuie analizat este potențialul de inundație al zonei – poate necesita o planificare prealabilă, măsuri de siguranță suplimentare ce pot genera costuri în plus.

8. Distanța de racordare la rețeaua electrică trebuie să fie optimă (să existe o stație de transformare în apropiere).

9. Pot fi folosite:

  • terenurile agricole de clasa a III-a, a IV-a și a V-a de calitate, având categoria de folosință arabil, pășune, vii și livezi, precum și pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare, situate în extravilan. În mod excepțional, pot fi folosite și terenurile agricole de clasa I- și a II-a.
  • terenuri ce nu mai sunt utilizabile în agricultură din cauza mineritului, poluării, etc
  • pajiştile pentru păşunatul animalelor şi producerea de furaje, dacă sunt folosite în regim dual.

Terenurile ocupate de structurile fotovoltaice sunt compatibile și cu alte practici agricole: creșterea păsărilor, ovinelor, apicultură, agrovoltaice.

https://www.photovoltaique.info/fr/preparer-un-projet/quel-type-de-projet/photovoltaique-au-sol/

https://renewableenergyhub.co.uk/blog/top-5-solar-farm-land-requirements/

Scris de colega noastră Lilia Burlacu pentru FortzaSolar

Share:

De interes