Parcurile fotovoltaice cu activitate conexă de creștere a ovinelor

Fotovoltaice cu activitate conexă de creștere a ovinelor

Parcuri fotovoltaice cu activitate conexă de creștere a ovinelor

În contextul strategiei naționale favorabile din ultimii ani, industria energiei fotovoltaice este un sector în plină expansiune în țara noastră datorită înființării, tot mai frecvente, a parcurilor fotovoltaice cu fixare la sol. Dezavantajul major al acestui nou tip de centrale electrice este ocuparea, pe termen lung, a unor suprafețe mari de teren – instalația  are o durată de viață de aproximativ 30 de ani. Experiența obținută de statele ce au implementat tehnologia în premieră ne arată că destinația parcului poate fi extinsă cu succes și la alte activități agricole, iar utilizarea în regim dual vine cu o serie de beneficii, atât de ordin ecologic, cât și financiar.

Păstoritul ovinelor este o practică ce poate fi implementată cu ușurință  în cadrul conceptului de agrovoltaice pentru că nu necesită investiții majore. Totuși, activitatea conexă implică luarea în calcul a unor cerințe specifice, care trebuie îndeplinite încă din faza de planificare.

Echipa Fortza Solar aplică cele mai recente recomandări din domeniu pentru a proiecta parcuri ergonomice, compatibile cu exploatarea duală.

Particularitățile parcurilor fotovoltaice cu activitate conexă de creștere a ovinelor

În cadrul proiectării, elementele de susținere vor avea o dimensionare specifică:  înălțimea la care sunt montate panourile trebuie adaptată pentru a permite circulația liberă a a animalelor pe dedesubt. Sunt necesari minim 80 cm, ideal 100 cm  între sol și marginea inferioară a modulelor. Respectând această distanță  se elimină și riscul ca panourile să  fie deteriorate de animale.

Se păstrează 10 m între capetele de rând și împrejmuire și 3,5-4 m între rânduri. Se va ține cont de eventualele mașini agricole de utilizat, pentru a permite pasajul în vederea efectuării lucrărilor (dacă o asemenea activitate este prevăzută).

Dacă rândurile de structuri sunt foarte lungi, se vor organiza alei perpendiculare cu lățimea de 200 cm, la fiecare 150 m. Spațiul creat va permite mișcarea firească a turmei în interiorul parcului.

Designul va fi revizuit pentru a elimina colțurile, muchiile  ascuțite ce ar putea răni animalele.

Nu  se lasă cablurile expuse, nu se lasă să atârne în bucle – pericol de electrocutare a animalelor prin contact/frecare repetată sau rumegare și risc de strangulare. Cablurile trebuie învelite și fixate cu cleme, coliere. Se pot folosi și grilaje speciale care  împiedică animalele să le roadă. E important controlul atent al parcului pentru a verifica elementele de conexiune electrică înainte de a permite accesul animalelor în parc.

Este preferabilă utilizarea unui sistem de fixare la sol prin stâlpi bătuți, cum este și cel propus de Fortza Solar, față de unul cu stâlpi de beton; se privilegiază sistemul cu stâlp unic față de sistemele cu 2 stâlpi, pentru un impact cât mai redus asupra solului. Caracteristicile geotehnice dictează totuși, tipul de fixare ce va fi folosită și primează în luarea acestei decizii.

Pentru că încă nu se cunoaște impactul câmpurilor electromagnetice generate de invertoare și transformatoare asupra sănătății animalelor, se recomandă crearea unui perimetru de siguranță de minim 2-3 m în jurul acestor echipamente, în care accesul oilor nu va fi permis.

Împrejmuirea parcului trebuie să aibă o înălțime de minim 2 m, să fie etanșă, adaptată la relief, să nu prezinte găuri (maxim 10 cm distanță între sol și baza împrejmuirii) pentru a împiedica accesul prădătorilor și ieșirea ovinelor din parc. Din loc în loc, trebuie amenajate treceri pentru a permite circulația faunei mici.

În cazul unei cantități/calități insuficiente de acoperire vegetală, se va semăna în prealabil terenul cu soiuri de vegetație specifice zonelor de pajiști.

Echipamente specifice parcurilor fotovoltaice cu activitate conexă de creștere a ovinelor

Trebuie prevăzut un spațiu suplimentar pentru depozitarea cisternelor de apă și a nutrețurilor  (3l de apă/animal/zi, cantitate dublă pentru oile gestante).

Se poate implementa și un sistem de recuperare a apei de ploaie, însă cu grijă, pentru a nu priva în totalitate solul de apă. În acest caz, trebuie asigurată filtrarea corespunzătoare înainte de a o oferi spre consum animalelor. Analize bacteriologice și fizico-chimice regulate sunt necesare.

Dacă este posibil, se va privilegia conectarea la rețeaua publică de apă. Este necesar un punct de distribuție a apei la fiecare 2 ha (animalele vor parcurge maxim 150 m până la adăpătoare).

Atenție! Sursa de apă trebuie să se afle la distanță de circuitele electrice ale parcului!

Este preferabil ca parcului fotovoltaic să i se anexeze și un parc de contenție pentru a ușura acțiunile de manevrare a ovinelor.

Trebuie să se asigure căi de acces pentru transportul animalelor cu ajutorul camioanelor speciale.

Pot fi instalate sisteme de supraveghere video ce permit urmărirea animalelor de la distanță.

Avantajele parcurilor fotovoltaice utilizate dual

Exploatarea terenului oferă beneficii duble: energie electrică, dar și producție de carne/lactate.

Animalele asigură controlul creșterii ierbii, ușurând activitățile de mentenanță și întreținere ale parcului. Scad costurile și impactul ecologic pe care l-ar fi avut tăierea mecanizată a ierbii, scade riscul de a deteriora instalațiile (folosirea mașinilor specializate ar putea provoca proiectarea de pietricele și fisurarea panourilor, de exemplu).

Persoana care supraveghează animalele observă și eventualele probleme tehnice de pe teren pe care le comunică responsabilului parcului.

În zonele aride, umbrirea provocată de panouri încetinește procesul de evaporare a apei din sol cu un impact pozitiv asupra creșterii ierbii – animalele au mai multă hrană la dispoziție.

Parcurile sunt, de obicei, împrejmuite, ceea ce ușurează munca de supraveghere a turmei, scade și necesarul de personal. Se diminuează și riscul ca animalele să fie atacate de prădători.

Umbrirea provocată de panouri  oferă un refugiu animalelor în caz de caniculă sau intemperii, sporind confortul și starea de bine a ovinelor. Se creează un microclimat – scad temperaturile solului pe timpul verii și se modifică viteza vântului, oferind turmei condiții termice mai bune prin comparație cu un câmp deschis.

https://www.inn-ovin.fr/wp-content/uploads/2021/10/Lagrovoltaisme-applique-a-lelevage-des-ruminants.pdf

Sursa foto: inn-ovin.fr

Share:

De interes